Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vážení přátelé,

plánovaná schůzka s panem ministrem Drábkem se uskutečnila i za účasti pana
Jana Lormana, předsedy o. s. Život 90. Trvala asi hodinu a pan ministr
prohlásil, že jsme prakticky první s kým se schází.Prvním bodem jednání byl návrh koalice na snížení příspěvku na péči v I.
stupni. Uvedl jsem, že pro nás je tento návrh nepřijatelný. Náš návrh,
rozdělit příspěvek v I. stupni na dva stupně a na základě posouzení míry
závislosti, přiznat příspěvek I.a nebo I.b se mu zdál zajímavý. Ještě více
se mu líbil návrh J. Lormana na přiznání příspěvku v I. stupni dle získaných
bodů, tedy od 1200,- Kč do 1700,- Kč. Je ochoten o těchto variantách
diskutovat. Základní je pro něj však úkol koalice ušetřit. Prohlásil, že
když najdeme jiné peníze, tak nemusí šetřit na službách. V této souvislosti
jsem jej upozornil na možnost úspory v systému podpory zaměstnávání OZP, kde
dochází k velkému zneužívání systému. Pan ministr reagoval, že to prý by
mohl být argument pro partnery ve vládě. Opakovaně jsem pana ministra
upozornil, že pro nás není cesta snižování výdajů na sociální služby a pan
ministr uvedl, že to slyší. J. Lorman potom uvedl, že senioři jsou (jak on
nazval křehcí) a tudíž se u nich velmi obtížně posuzuje přesně potřeba péče,
především v I. stupni. Pan ministr to okomentoval tak, že odmítá vyplácet
dávky jenom z důvodu věku. Dodal, že PnP je dávka určena cíleně na osoby,
které mají zdravotní postižení a nezvládnout některé úkony. V této věci jsem
s panem ministrem souhlasil. Závěr je, že ještě budeme o příspěvku na péči v
I. stupni jednat.V souvislosti s rychlou novelou zákona o sociálních službách jsme s kolegou
Lormanem vysvětlovali důvody proti zavedení voucherů - drahý systém, omezení
svobody volby uživatele, podvázání domácí péče a dále důvody pro odložení
převodu kompetencí ve financování sociálních služeb na kraje - možnost
nejednotnosti financování v jednotlivých krajích. Na tyto věci pan ministr
reagoval vstřícně s tím, že nemůže říci svůj názor, neboť se s problematikou
teprve seznamuje. Je ochoten o těchto věcech diskutovat.Pokud jde o systémovou změnu zákona o sociálních službách, pan ministr
prohlásil, že náměty NRZP ČR na způsoby financování sociálních služeb jsou
zajímavé (pojišťovací systém, financování služeb prostřednictvím příspěvku
na péči a nebo zúčtovatelnými dotacemi na základě výkonových jednotek v
jednotlivých typech sociálních služeb). Uvedl, že nemůžeme chtít, aby tyto
náměty nějak více komentoval. Sám uvedl, že vidí problém ve velkém rozdílu
mezi jednotlivými stupni míry závislosti, a že by viděl cestu v jemnějším
členění.Opětovně jsem připomněl, že nemůžeme souhlasit se snižováním výdajů na
sociální služby, ale že chápeme rozpočtovou situaci a nebudeme usilovat o
navýšení výdajů. K tomu J. Lorman správně uvedl, že nelze přesně říci, kolik
v systému sociálních služeb bylo před rokem 2007 a tudíž hovořit o 100 %
zvýšení výdajů není úplně správné.Posledním bodem jednání byla podpora zaměstnanosti OZP - přesně § 81 zákona
o zaměstnanosti - náhradní plnění a § 78 dotace pro zaměstnavatele
zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Shodli
jsme se, že je to velký problém. Pan ministr se zeptal na můj názor, kdyby
bylo náhradní plnění zrušeno. Prohlásil jsem, že nelze tento institut bez
dalších opatření zrušit, ale jeho zneužívání je tak velké, že je nezbytné
nahradit jej jiným způsobem podpory. V případě příspěvku pro zaměstnavatelé,
kteří zaměstnávají více než 50 % OZP jsem uvedl, že finanční podporu nelze
zrušit a pan ministr s tím souhlasil, ale že současný systém je
neudržitelný. Více jsme tento problém nediskutovali.Na závěr jsme se shodli na užitečnosti schůzky s tím, že jsem pana ministra
požádal, aby před každým zásadním rozhodnutím o problematice zdravotního
postižení proběhla diskuse i s NRZP ČR, což pan ministr přislíbil. Jsem
přesvědčen o tom, že se otevřela cesta k diskusi, která bude dále
pokračovat.Vážení přátelé, přeji pěkné horké letní dny a také odpočívejte. Síly budeme
potřebovat.Vašek Krása

předseda NRZP ČR