Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podzimní setkání Vozíčkářů 9. 11. 2018

 

Vozíčkáři Plzeňska se sešli v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM, z. s. 9. 11. 2018 od 14 - 17 hodin na Podzimním posezení v rámci, kterého jsme přivítali mezi sebou paní náměstkyni primátora MMP pro věci sociální Bc. Evu Herinkovou. Paní Herinková všechny účastníky mile pozdravila a popřála nám pěkný zážitek. Dále jsme přivítali pí. Andreu Vlčkovou DiS., která je metodikem prevence MP Plzeň, dále za LCD Plzeň pí. Mgr. Evu Heclovou a pí. Renatu Volfík Zoubkovou, která nám zaznamenala krásné odpoledne na fotografiích.

Paní Věra Řežábová pro nás nastudovala se souborem „Boleváček“ překrásné pásmo písniček a tanců v plzeňských krojích, při kterých i slza ukápla, a to z radosti a úcty k národnímu bohatství. Zazpívali jsme si a s velkým potleskem odměnili malé tanečníky, kterým jsme připravili sladkosti, jako poděkování za nevšední zážitek. Pro všechny je soubor perličkou našeho Plzeňského kraje.

Beseda Prevence kriminality po OZP a seniory pod vedením pí. Vlčkové zaujala všechny přítomné. Dozvěděli jsme se, jaké různé nenadálé situace mohou potkat nejenom OZP, ale také jak se účinně bránit a postupovat při ochraně života a majetku. Získali jsme mnoho užitečných rad, včetně malého dárku pro každého účastníka besedy, pro naši lepší bezpečnost. Děkujeme za milý přístup a věřím, že se sejdeme na dalším zajímavém setkání. Ke konci, námi vymezeného času, jsme si připomněli další akce do konce roku a na začátku roku příštího.

Poděkování patří organizaci TOTEM za vstřícnost při poskytnutí času a prostor na této akci, a také za bezproblémový svoz děkujeme MEZADU - p. Oldřichu Netrvalovi a Pavlu Varvařovskému.

 

S přáním hezkého dne    

Anna Stejskalová - Předsedkyně Vozíčkářů Plzeňska